Cung cấp phần mềm, dịch vụ O&M và giải pháp phân tích, đánh giá hiệu suất đáng tin cậy

Tối ưu hóa hiệu suất nhà máy điện của bạn nhờ sự kết hợp công nghệ và kinh nghiệm của các chuyên gia!

Các dịch vụ của chúng tôi

Mini SCADA

Cung cấp giải pháp giám sát, điều khiển toàn diện SolarEye

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá hệ thống toàn diện bằng cách kết hợp nguồn dữ liệu từ phần mềm Solar Eye và số liệu đo kiểm thực tế tại dự án.

O&M

Dịch vụ vận hành bảo trì chuyên nghiệp dựa trên đánh giá hoàn toàn tự động của trợ lý Solar Eye

I-REC

Dịch vụ đăng kí mua bán chứng chỉ xanh I-REC

 37 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn trà, Thành phố Đà Nẵng

 +84 846 39 19 68

 contact@solareye.vn

SolarEye